Privacy statement

Vivere (gevestigd en kantoorhoudende te (6045 JC) Roermond aan de Productieweg 1, is uitgever van onder meer het magazine Vivere. Ook marketing en communicatie is een onderdeel van het bedrijf Vivere.  Daarnaast heeft Vivere een online service waaronder de website viveremedia.nl valt. Op alle genoemde onderdelen is deze privacy statement van toepassing. Veel van de persoonsgegevens  in beheer van Vivere worden door de ICT afdeling opgeslagen en beheerd. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Vivere worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Vivere houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.


Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van Vivere, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Vivere houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

Als u onze website bezoekt verstrekt u gegevens aan Vivere zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van Vivere. Maar ook gebruikgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan Vivere worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt zes maanden.

 • Bent u een adverteerder of een zakelijke relatie bij of van Vivere?

Vivere gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten (adverteerders, copywriters, fotograven, DTP bureau, verspreider, etc.) en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Vivere gebruikt uw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

 • Bent u een lezer van het magazine Vivere en  geeft u een bezorgklacht door?

Het adres waar de bezorgklacht betrekking op heeft is noodzakelijk om uw klacht in behandeling te kunnen nemen. Uw adresgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw klacht door de verspreider van het magazine.
Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven delen wij ook door u verstrekte nadere contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer en emailadres) met de betreffende verspreider voor de afhandeling van uw klacht.

De bewaartermijn voor deze gegevens voor het afhandelen van uw klacht is zes maanden. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven worden de door u verstrekte nadere contactgegevens tevens gebruikt door Vivere en/of de betreffende verspreider om eventueel op een later tijdstip contact met u op te kunnen nemen (telefonisch of per e-mail) ter controle van de bezorging. De bewaartermijn van de contactgegevens voor dit doel bedraagt maximaal twee jaar.

 • U ontvangt een nieuwsbrief van Vivere?

Vivere gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. U kunt zich uitschrijven d.m.v. het sturen van een email met daarin de vermelding dat u zich wilt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. Deze mail kunt u versturen aan info@viveremedia.nl.
 
Samengesteld profiel

De door u actief en passief verstrekte gegevens worden zoveel als mogelijk in één samengesteld profiel opgeslagen. De samengestelde profielen worden op basis van postcode verrijkt met socio-demografische gegevens zoals bijvoorbeeld leeftijds- en inkomenscategorieën. Vivere gebruikt de gegevens uit het samengesteld profiel voor de navolgende doeleinden:

 • de lezer en gebruiker beter begrijpen om op deze manier artikelen aan te bevelen die aansluiten bij de interesses;
 • producten en diensten te verbeteren en deze op een zo goed mogelijke manier afstemmen op de lezer en gebruiker;
 • het informeren over andere producten en diensten Vivere;
 • doelgericht adverteren;
 • het benaderen of uitsluiten van specifieke doelgroepen door middel van adverteren via sociale media zoals Facebook.

Bijzondere persoonsgegevens

De website en diensten van Vivere hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Vivere kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat Vivere zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@viveremedia.nlzodat deze informatie kan worden verwijderd.
 
Beveiliging gegevens

Vivere maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde harde schijven. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
 • Wij hebben verwerkersovereenkomsten van onze externe partner(s)

Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via onze klantenservice of via info@viveremedia.nl.

Gebruik van Cookies

De website van Vivere maakt bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u hieronder.

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die u bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden. U kunt door de teksten van de cookies heengaan door op onderstaande links te klikken.

 • Functioneel
 • Analytics
 • Browser instellingen
 • Advertenties

Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert

Onze website gebruikt cookies voor:

 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van derde partijen, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • Het optimaliseren van de website


In de onderstaande lijst de cookies die wij gebruiken, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.

Cookies om advertenties te kunnen tonen
Onze website laat u advertenties zien. Deze advertenties zijn voor ons een noodzakelijke bron van inkomsten, waarmee wij onze website financieren. Sommige advertenties (of videoboodschappen) maken gebruik van cookies. Deze advertenties worden door ons en door derden op onze website geplaatst. Adverteerders maken vaak gebruik van mediabureaus om campagnes voor hen uit te voeren. Advertentienetwerken en mediabureaus zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen website eigenaren en adverteerders. In deze gevallen plaatst het mediabureau vaak ook cookies om campagnes te meten en te optimaliseren.

Overige / onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browser instellingen
Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies of het inschakelen van ‘do not track’ ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Slotopmerkingen
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met
info@viveremedia.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Als u een vraag of verzoek heeft dan kunt u een e-mail sturen naar info@viveremedia.nl.

Vivere zal in beginsel binnen twee weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Vivere de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Vivere stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Vivere de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Vivere u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Vivere niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Vivere u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.
U kunt door middel van het sturen van een bericht aan info@viveremedia.nl bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.

Wijzigingen

Vivere behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 3 december 2018.
De verwerking van de persoonsgegevens is onderworpen aan het Nederlands recht. De aankoop van onze advertentiemogelijkheden en/of het gebruik van onze diensten waaronder onze website houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met Vivere of een bericht sturen aan info@viveremedia.nl.